Inlägg av Ahmed Mireé

Ahmed Mireé, VD på Progressive Safety, har utsetts till Sveriges främsta unga innovatör.

SKAPA-priset för unga innovatörer har tilldelats Ahmed Mireé, VD på innovationsbolaget Progressive Safety AB. SKAPA-priset, landets största och mest prestigefyllda innovationspris som delats ut varje år sedan 1986, är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet med priset är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan omvandla sina produkter till kommersiella möjligheter. […]

Karolinska Institutet chooses to install E-Z Extinguish in new premises

In order to ensure that all individuals in the new premises have the opportunity to use the existing fire protection, Karolinska Institutet has now chosen to install around one hundred E-Z Extinguish. The mobile suspension device E-Z Extinguish contributes to an increased fire protection accessibility since everyone is able to use the fire extinguisher.

Karolinska Institutet som är ett av världens ledande medicinska universitet utrustar nybyggnation med E-Z Extinguish

För att säkerställa att samtliga individer som befinner sig i de nya lokalerna skall ha möjlighet att använda det existerande brandskyddet har Karolinska Institutet valt att installera ett hundratal E-Z Extinguish. Den mobila upphängningsanordningen E-Z Extinguish bidrar till en ökad tillgänglighet av brandskydd i och med att alla som vistas i de lokaler som utrustats […]

Borås Stad satsar stort på tillgänglighet

Tidigare har Borås Stad varit en av de organisationer som under en period testat E-Z Extinguish för att säkerställa att produkten lever upp till förväntningarna. Totalt sattes 15 testpiloter upp i stadens lokaler. Borås Stad var så pass nöjda med innovationen att de nu valt att installera E-Z Extinguish på samtliga deras släckare. Numera kan […]

Borås City invests big in accessibility

Borås City was one of the organizations that tested E-Z Extinguish for a period of time in order to ensure that the product meets the given expectations. A total of 15 test pilots were installed in the city’s premises. Borås City was so pleased with the innovation that they have now chosen to install E-Z […]

The healthcare administration in Stockholm County Council gears up with the mobile suspension device, E-Z Extinguish.

The mobile suspension device E-Z Extinguish will be installed at the healthcare administration in Stockholm County Council’s conference areas. In the healthcare administration’s facilities, visitors and employees must be in a safe and secure environment. E-Z Extinguish is a good solution where security and accessibility always are in focus.

Borås city increases the accessibility of their fire protection with the E-Z Extinguish mobile suspension device.

Borås city has chosen to equip all of their extinguishers at Hulta Ängar, which consists of high school specialized in children with disabilities, kindergarten and short-term residents as well as other units belonging to the elderly care. ”We are constantly working to increase the accessibility and safety for our staff and the people staying and […]

Borås stad ökar tillgängligheten av sitt brandskydd med den mobila upphängningsanordningen, EasyExtinguish.

Borås stad har valt utrusta alla sina släckare på Hulta Ängar som består av gymnasiesärskola, förskola och korttidsboende samt övriga enheter tillhörande äldreomsorgen. “Vi arbetar ständigt med att öka tillgängligheten och säkerheten för vår personal och de personer som vistas i våra verksamheter. EasyExtinguish möjliggör att man oavsett kön, ålder och eventuell funktionsnedsättning kan få […]