brandsakart holmgrensfoto 7013 v2 - Väldigt kul att vår VD Ahmed Mireé uppmärksammades som eldsjäl inom brandsäkerhets-branschens största tidning BRANDSÄKERT

”Det ska inte gå att göra fel”

ELDSJÄLEN
Innovatören Ahmed Mirée brinner för att kunna erbjuda barn, äldre och personer med funktionsnedsättning ett likvärdigt brandskydd.

Läs mer

ki logo rgb 0 1210x423 - Karolinska Institutet som är ett av världens ledande medicinska universitet utrustar nybyggnation med E-Z Extinguish

För att säkerställa att samtliga individer som befinner sig i de nya lokalerna skall ha möjlighet att använda det existerande brandskyddet har Karolinska Institutet valt att installera ett hundratal E-Z Extinguish.

Den mobila upphängningsanordningen E-Z Extinguish bidrar till en ökad tillgänglighet av brandskydd i och med att alla som vistas i de lokaler som utrustats med E-Z Extinguish kan använda brandsläckaren.

namnlos 956x423 - Borås Stad satsar stort på tillgänglighet

Tidigare har Borås Stad varit en av de organisationer som under en period testat E-Z Extinguish för att säkerställa att produkten lever upp till förväntningarna. Totalt sattes 15 testpiloter upp i stadens lokaler.

Borås Stad var så pass nöjda med innovationen att de nu valt att installera E-Z Extinguish på samtliga deras släckare. Numera kan 750 st E-Z Extinguish synas i både skolor, äldreboenden och övriga offentliga lokaler i staden.

boras 1210x423 - Borås stad ökar tillgängligheten av sitt brandskydd med den mobila upphängningsanordningen, EasyExtinguish.

Borås stad har valt utrusta alla sina släckare på Hulta Ängar som består av gymnasiesärskola, förskola och korttidsboende samt övriga enheter tillhörande äldreomsorgen.

“Vi arbetar ständigt med att öka tillgängligheten och säkerheten för vår personal och de personer som vistas i våra verksamheter. EasyExtinguish möjliggör att man oavsett kön, ålder och eventuell funktionsnedsättning kan få med sig en tung brandsläckare och bekämpa en brand” säger Bo Hansson säkerhetschef I Borås stad.

forvalt 960x423 - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting utrustar med den mobila upphängningsanordningen, EasyExtinguish.

Den mobila upphängningsanordningen EasyExtinguish kommer att installeras på Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landstings konferensytor.

I Hälso –och sjukvårdsförvaltningens lokaler ska besökare samt medarbetare vistas i en trygg och säker miljö.

EasyExtinguish är en bra lösning där säkerhet och tillgänglighet alltid är i fokus.

progressive 800x423 - Stockholms läns landsting utrustar sina konferensytor med EasyExtunguish

Den mobila upphängningsanordningen för handbrandsläckare har installerats på Stockholm läns landsting ´s konferensytor med syftet att öka tillgängligheten på det befintliga brandskyddet.

kicks 1210x423 - Progressive Safety får rikstäckande genombrotts order från affärskedjan Kicks

Affärskedjan Kicks har valt att utrusta samtliga sina butiker i Sverige med vår unika produkt EasyExtinguish.

”Vi strävar ständigt efter att öka säkerheten för vår personal och våra kunder och vi har som mål att ständigt ligga i framkant i detta arbete. Progressive Safety’s mobila upphängningsanordning löser ett verkligt problem och ökar tillgängligheten till det existerande brandskyddet i samtliga våra butiker i Sverige” säger Michael Jansson på Kicks.