Brandskydd tillgängligt för alla.

  • Ökar säkerheten - alla kan snabbt agera vid brand
  • Ökar tillgängligheten – alla kan använda handbrandsläckaren
  • Ökar snabbheten – alla kan snabbt och smidigt rulla fram släckaren till branden