Väldigt kul att vår VD Ahmed Mireé uppmärksammades som eldsjäl inom brandsäkerhets-branschens största tidning BRANDSÄKERT

brandsakart holmgrensfoto 7013 v2 - Väldigt kul att vår VD Ahmed Mireé uppmärksammades som eldsjäl inom brandsäkerhets-branschens största tidning BRANDSÄKERT

”Det ska inte gå att göra fel”

ELDSJÄLEN
Innovatören Ahmed Mirée brinner för att kunna erbjuda barn, äldre och personer med funktionsnedsättning ett likvärdigt brandskydd.

https://www.brandsakert.se/2018/0920/”det-ska-inte-gå-att-göra-fel”