Om Progressive Safety

PS symbol färg 253x300 - Om oss

Progressive Safety är ett svenskt bolag som utvecklar brandsäkerhetsprodukter som kan rädda liv.

Vid en brand finns det ofta flera utmaningar att hantera för att utföra en snabb och räddande insats.

Det är då oerhört viktigt att brandskyddet är lätt tillgängligt för alla människor oavsett styrka och teknisk kompetens.

Progressive Safety arbetar ständigt med att hitta lösningar till de problem som kan uppstå i brandsituationer.

Adress
Progressive Safety
Kapellgatan 4
553 17 Jönköping

Kontakt
Telefon: +46 (0) 767 – 05 53 70
E-post: info@progressivesafety.se