Karolinska Institutet som är ett av världens ledande medicinska universitet utrustar nybyggnation med E-Z Extinguish

ki logo rgb 0 1210x423 - Karolinska Institutet som är ett av världens ledande medicinska universitet utrustar nybyggnation med E-Z Extinguish

För att säkerställa att samtliga individer som befinner sig i de nya lokalerna skall ha möjlighet att använda det existerande brandskyddet har Karolinska Institutet valt att installera ett hundratal E-Z Extinguish.

Den mobila upphängningsanordningen E-Z Extinguish bidrar till en ökad tillgänglighet av brandskydd i och med att alla som vistas i de lokaler som utrustats med E-Z Extinguish kan använda brandsläckaren.