Ahmed Mireé, VD på Progressive Safety, har utsetts till Sveriges främsta unga innovatör.

innovatocc88r 800x423 - Ahmed Mireé, VD på Progressive Safety, har utsetts till Sveriges främsta unga innovatör.

SKAPA-priset för unga innovatörer har tilldelats Ahmed Mireé, VD på innovationsbolaget Progressive Safety AB. SKAPA-priset, landets största och mest prestigefyllda innovationspris som delats ut varje år sedan 1986, är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet med priset är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan omvandla sina produkter till kommersiella möjligheter. VINNOVA står bakom priser för unga innovatörer som, förutom äran, får ett pris om 125 000 kronor.

E-Z Pin

Ahmed Mireé fick priset för sin uppfinning av säkerhetssprinten E-Z Pin för brandsläckare. E-Z Pin är en lösning på problemet att dagens säkerhetssprintar ofta kläms fast under panikartade situationer och därmed inte går att dra loss och brandsläckaren blir oanvändbar. E-Z Pin är framtagen med syfte att möjliggöra en snabbare och enklare släckning av brand. Med hjälp av E-Z Pin elimineras svårigheterna med att dra loss sprinten från brandsläckarens handtag. Därmed bidrar produkten till en säkrare tillvaro för alla.

Juryns motivering

”Sommarens bränder har aktualiserat allmänhetens medvetenhet om bland annat behovet av brandsläckare. E-Z Pin är en sprint som kan användas som en extra anordning till vanliga handbrandsläckare och som medför ett enklare, snabbare och effektivare sätt att avlägsna säkerhetssprinten. Vid den stress som oftast uppstår vid brand är det inte ovanligt att man griper över både mothåll och utlösningsgrepp vilket blockerar sprinten och försenar släckningen. E-Z Pin är en sprint med plastgrepp som går att avlägsna även om man håller både utlösare och mothåll i samma handgrepp. Sprinten är etablerad på den nordiska marknaden och har EN-godkännande och patenterad.”

Presto Brandsäkerhet har beslutat att utrusta alla sina “top of the line”- släckare med E-Z Pin som standardutrustning.
Flera större företag inom branschen har också påbörjat arbetet med att erbjuda byte av den gamla typen av sprint till E-Z Pin i samband med service på brandsläckare hos sina kunder.

SKAPA-priset

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

Ahmed Mireé fick också 2013 SKAPA-priset för Unga innovatörer i Jönköpings län för produkten E-Z Extinguish, i år var det dags att ta hem det tunga nationella priset. I samband med årets prisutdelning av SKAPA-priset hölls mässan Eget Företag. På denna mässa arrangerades en pitch-tävling och även där tog Ahmed hem förstapriset. Priset på 3 000 kr avsåg bästa pitch och var i kamp med samtliga län i Sverige.

Mer om SKAPA-priset: http://stiftelsenskapa.se/hem/stiftelsen-skapa

Om Progressive Safety

Progressive Safety är ett svenskt bolag som utvecklar brandsäkerhetsprodukter som kan rädda liv. Vid en brand finns det ofta flera utmaningar att hantera för att utföra en snabb och räddande insats. Det är oerhört viktigt att brandskyddet är lätt tillgängligt för alla människor oavsett situation, styrka och teknisk kompetens. Därför väljer Progressive Safety att ständigt arbeta för att hitta lösningar till de problem som kan uppstå i brandsituationer.

Mer om Progressive Safety: https://progressivesafety.se