Vinnare av årets säkerhetslösning” på Security Awards 2016

DEN MOBILA UPPHÄNGNINGSANORDNINGEN EASYEXTINGUISH

Ökad säkerhet – ALLA kan snabbt agera vid brand

Ökad tillgänglighet – ALLA kan använda handbrandsläckaren oavsett ålder, kön och funktionsnedsättning

Säkerställer släckförmåga – ALLA kan få med sig 9 L släckmedel vilket krävs för att släcka en nyligen startad brand

Bygger ditt varumärke – visar att du gör allt du kan för att öka säkerheten för din personal och dina kunder.

Bakgrund

I de flesta affärer, offentliga byggnader, sjukhus, hotell m.m. finns idag brandsläckare i syfte att alla snabbt ska kunna släcka en brand. För att effektivt kunna släcka en brand krävs att man har tillgång till en 9L brandsläckare (räddningstjänst- och branschrekommendation).

Utmaningar

Räddningstjänsten har länge under sina utbildningar uppmärksammat att handbrandsläckare är för tunga för en del människor. En 9 L handbrandsläckare väger upp mot 15 kg. Det nns en utmaning för främst barn, äldre och personer med funktionsnedsättning att snabbt och säkert släcka en brand vilket medför att säkerheten och brandskyddet inte är lika för ALLA. Fram till nu har det inte funnits någon bra och säker lösning på denna utmaning.

Lösning

Lösningen är den mobila upphängningsanordningen EasyExtinguish. Det är en vagn som hänger på väggen tillsammans med brandsläckaren. Genom en smart design så får man enkelt och snabbt med sig handbrandsläckaren till branden utan att lyfta eller bära.